Home

Privacybeleid

Gebruik van website

Hoewel de informatie op deze website zorgvuldig wordt samengesteld en onderhouden, staat Bakel Leeft niet garant voor de volledigheid of juistheid van de inhoud. Ook kunnen we geen garantie geven dat de website ononderbroken en zonder fouten functioneert. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade op grond van de volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid en actualiteit van de informatie op, of het functioneren van, deze website.

Gebruik en bezoek van deze website is onderworpen aan dit privacy beleid. Voor het uploaden en delen van informatie op onze website geldt dat deze informatie op Bakel Leeft wordt gedeeld, en bij goedkeuring door onze partners, zoals Land van de Peel. Via Land van de Peel kan informatie verder gedeeld worden. Daarvoor verwijzen we u naar het privacy beleid van Land van de Peel.

Informatie van derden

Bakel Leeft streeft ernaar om zorgvuldig te controleren welke links naar websites anders dan Bakel Leeft gedeeld worden op deze website. Het gebruik van links naar websites van derden is echter geheel op eigen risico. Bakel Leeft aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik, of de beschikbaarheid van deze websites.

Intellectueel eigendom

Bakel Leeft behoudt zich alle (intellectuele) eigendomsrechten en alle andere rechten met betrekking tot de via deze websites aangeboden informatie en beeldmateriaal voor. Gebruik van deze website geeft de bezoeker geen recht om de aangeboden informatie te kopieëren, verspreiden of anderszins verveelvoudigen of openbaar te maken, zonder uitsluitend voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakel Leeft. 

Notice & Take Down (NTD) beleid

Naast eigen inhoud stelt Bakel Leeft bezoekers in staat om informatie en gegevens op de website te uploaden en/of anderszins te delen. Bakel Leeft kan niet garanderen dat deze derden niet bevoegd zijn om deze informatie rechtmatig te delen.

Bakel Leeft respecteert de rechten van de rechthebbenden en zal altijd meewerken aan verzoeken om onrechtmatig materiaal te wijzigen of te verwijderen van deze website. Mocht u van mening zijn dat bepaalde informatie op deze website onrechtmatig is opgenomen, dan verzoeken wij u om contact op te nemen via: contact@bakelleeft.nl.

De volgende informatie is gewenst:

  • Contactgegevens
  • Welk materiaal het betreft
  • Wat uw rechten zijn op het materiaal
  • Wat uw bezwaren zijn
  • Wat uw eisen zijn (wijzigen, verwijderen, etc.)
  • Bewijs (voor zover mogelijk), door middel van URL’s, screenshots etc.

Wij gebruiken deze gegevens enkel voor het afhandelen van uw verzoek. Na ontvangst neemt Bakel Leeft uw verzoek in behandeling. Indien het verzoek geaacepteerd wordt zal het betreffende materiaal zo snel mogelijk gewijzigd of verwijderd worden.   

Afsluitend

De inhoud van dit beleid kan zonder vooraankondiging worden aangepast door Bakel Leeft. Op dit beleid is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit gebruik van dit beleid dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

(Opens in new tab)